Problem Solver

I Putu Janu astu

I Putu Janu astu

Areas I Putu Janu astu is Knowledgeable in:

Chemistry, Biomedic, enviroment

Techniques I Putu Janu astu Uses:

Discusion, face to face

I Putu Janu astu's Problem Solving Skills:

  1. Chemistry problem test, chemistry for olympiad

I Putu Janu astu's Problem Solving Experience:

  1. Chemistry Olympiad Examination