Innovative People

Abbas Shaikh

Abbas Shaikh Astrodynamics
Calculus

Languages Abbas Shaikh speaks:

English
Hindi